Herbarium vivit

Herbarium vivit – wystawa malarstwa Agnieszki Potrzebnickiej-Romanowicz

Galeria Taras Sztuki – Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
9-28 czerwca 2019

Prace prezentowane na wystawie Herbarium vivit składają się na opowieść o związku człowieka z przyrodą. Sam tytuł wystawy – Zielnik ożywiony, będący swoistą figurą retoryczną, zawiera w sobie z pozoru przeciwstawne treści, nawiązując do popularnych od XVI wieku zielników, stanowiących kolekcje zasuszonej, a więc martwej flory. Zestawiając dwa światy- roślin i ludzi, artystka podejmuje próbę zamknięcia czasu, utrwalenia momentu wspólnego ich obcowania i przemijania, któremu tak samo podlegają. Życie we współczesnym świecie, rozwój cywilizacji i egoizm gatunkowy sprawiają, że zapominamy o tym, jak nieodzownym elementem człowieczeństwa jest przyroda. Poddajemy się złudzeniu oddzielenia od niej, bycia ponad. Świadomość podporządkowania tym samym prawom natury rozwija się w twórczości A. Potrzebnickiej w zainteresowanie zagadnieniem ludzkiego ciała jako materii nie przypisanej jedynie człowiekowi, lecz będącej częścią wszechświata. Takie rozważania znajdują odwzorowanie w obrazach formalnie często nawiązujących do nurtu malarstwa surrealistycznego.